RealArchitects

RealΛRCHITECTS κ.γράψας & συνεργάτες μηχανικοί
τεχνικοί, αναπτυξιακοί & επιχειρησιακοί σύμβουλοι

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

φωτοβολταικά

παρακάτω δείτε τεχνικές, οικονομικές και διαδικαστικές πληροφορίες για εγκατάστση φωτοβολταικών στη στέγη σας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

E-mailΕκτύπωσηPDF

spiti1

ΒΗΜΑ 1: Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για την πλήρη κατανόηση του προγράμματος και έρευνα αγοράς των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα φωτοβολταϊκά συστήματα.
ΒΗΜΑ 2: Εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου, τεχνικής μελέτης και της σχετικής αίτησης για προσφορά σύνδεσης από το τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ. (Θα χρειαστεί κάποιος αδειούχος μηχανικός ή τεχνική εταιρεία για την υπογραφή των σχεδίων). Η ΔΕΗ θα πρέπει να απαντήσει σε 20 ήμερες.
(Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας  δεν απαιτείται πλέον από την Πολεοδομία της Νομαρχίας.)
ΒΗΜΑ 3: Εάν θα χρησιμοποιηθεί δάνειο, εξασφάλιση της σχετικής δανειοδότησης.
ΒΗΜΑ 4: Αίτηση σύμβασης σύνδεσης στην τοπική ΔΕΗ και υλοποίηση έργων σύνδεσης (ολοκλήρωση σε 20 ήμερες). Αφορά ουσιαστικά το κόστος εγκατάστασης της νέας "χελώνας" με διπλό μετρητή για την εισερχόμενη και εξερχόμενη ηλεκτρική ενέργεια (κόστος 300- 500 ευρώ).
ΒΗΜΑ 5: Εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος από την εταιρεία στην οποία αναθέσατε την υλοποίηση της κατασκευής (διάρκεια από 2 έως 14 ημέρες).
ΒΗΜΑ 6: Υπογραφή σύμβασης πώλησης με την ΔΕΗ
ΒΗΜΑ 7: Ενεργοποίηση της σύνδεσης και πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ.

Δικαιούχοι
Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή μικρή επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει άμεσα στο πρόγραμμα αρκεί να υπάρχει σύνδεση με την ΔΕΗ. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπαμη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (με προσωπικό ως 10 άτομα και τζίρο ως 2 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, δικαίωμα ένταξης έχουν είτε οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από τον διαχειριστή έπειτα από συμφωνία του συνόλου, είτε ένας εξ αυτών μετά την παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους.

Βασικά σημεία νομοθεσίας
 1. Στην περίπτωση πολυκατοικίας θα πρέπει να γίνει πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου. Το ίδιο ισχύει και στις παλιές πολυκατοικίες που δεν έχουν κανονισμό. Επίσης έαν κάποιος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της ταράτσας μπορεί να ξεκινήσει την εγκατάσταση για ίδιο όφελος έαν αυτό δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού της πολυκατοικίας.
 2. Βασική προϋπόθεση για την προσθήκη φωτοβολταϊκού συστήματος για την πώληση ενέργειας είναι η ύπαρξη ηλιακού θερμοσιφωνικού συστήματος. Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενοποιημένη γενικότερη αντίληψη στους καταναλωτές σχετικά με τα ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
 3. Για καθαρά τεχνικούς λόγους (όπως πχ κορεσμένο ηλεκτρικό δίκτυο) η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα σας για προσφορά σύνδεσης.
 4. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για σύσταση επιχείρησης ή άνοιγμα βιβλίων. Απλά αρκεί να έχετε σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και να είστε ο κύριος της οριζοντιας ιδιοκτησίας.
 5. Το μικρό μέγεθος του οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος εξασφαλίζει ότι η ενέργεια που παράγεται αντιστοιχεί περίπου σε αυτήν που καταναλώνεται κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Συνεπώς δεν υφίστανται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο. Ο πολίτης παραγωγός- καταναλωτής δεν θα έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κ.λπ.) είτε είναι επιτηδευματίας είτε όχι.
 6. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΡΑΕ δεν εμπλέκεται με κάνεναν τρόπο στην όλη διαδικασία. Θα υπογράψετε 2 συμβάσεις με την ΔΕΗ. Η μια αφορά την σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δημόσιο δίκτυο και την τοποθέτηση του νέου μετρητή "χελώνα", ενώ η άλλη θα είναι η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει πάντως η υποχρέωση για ενημέρωση της ΡΑΕ σχετικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 7. Δεν προβλέπεται επιπλέον επιδότηση στο κόστος εγκατάστασης. Παρόλα αυτά όμως η υψηλή τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ (0,55 ευρώ/κιλοβατώρα ), εξασφαλίζει ένα καλό ετήσιο εισόδημα που εγγυάται για την απόσβεση της επένδυσης μέσα σε 5-12 χρόνια (ανάλογα με κάποιες παραμέτρους κόστους εγκατάστασης, ηλιαφάνειας, δανειοδότησης και άλλα). Μιά μέση περίοδος απόσβεσης μπορούν να θεωρηθούν τα 7 χρόνια.
 8. Το πρόγραμμα αφορά όλη την Ελληνική επικράτεια ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (δηλ. εκτός από τα μη διασυνδεδεμένα νησιά).
 9. Σε κάθε κτίριο επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.
 10. Θα υπογράψετε σύμβαση με την ΔΕΗ για τοποθέτηση νέου μετρητή "χελώνας". Ο μετρητής θα είναι ουσιαστικά διπλός και θα μπορεί να υπολογίζει την εξερχόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα στο δίκτυο αλλά και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στο κτίριο. Η όλη διαδικασία απόκτησης του μετρητή θα διεκπεραιώνεται στην τοπική ΔΕΗ.
 11. Θα πρέπει να είστε ο κύριος κάποιας οριζόντιας ιδιοκτησίας των κτιριών που επιθυμείτε να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά. Εάν έχετε (ή μπορεί να σας παραχωρηθεί) η κυριότητα πολλών χώρων μπορείτε να εγκαταστήσετε ανάλογο αριθμό φωτοβολταϊκών συστημάτων αρκεί σε κάθε περίπτωση να είστε ο κύριος κάποιας οριζόντιας ιδοκτησίας του κτιρίου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.
 12. Εάν είστε ιδιώτης το ΦΠΑ που θα πληρώσετε απλά θα το καταβάλετε και θα προστεθεί σαν έξοδο στο κόστος εγκατάστασης. Εάν είστε μικρή επιχείρηση το ΦΠΑ αυτό προφανώς θα το πιστωθείτε. Συνεπώς εάν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, σας συμφέρει να εγκαταστήσετε το σύστημα ως επιχείρηση μιας και θα το αντισταθμίσετε με αντίστοιχο ποσό ΦΠΑ που πιθανόν να εισπράτετε από τις εμπορικές δραστηριότητες σας. Στην πώληση πάντως της ενέργειας που παράγετε δεν θα μπορείτε να "χρεώνετε" την ΔΕΗ με επιπλέον ΦΠΑ ούτε στην μια ούτε στην άλλη περίπτωση.
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά σημεία που επηρεάζουν την απόδοση της επένδυσης και θα πρέπει να προσέξει κάποιος είναι τα ακόλουθα:
 1. Κόστος εγκατάστασης
 2. Προσανατολισμός και κλίση της επιφάνειας των φωτοβολταϊκών.
  Τα πάνελ θα πρέπει να "κοιτάνε" στον νότο και η κλίση των πάνελ σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο (εάν δεν έχετε κινητές βάσεις) είναι για την Ελλάδα 28 - 32 μοίρες.
  pv-klisip023_0_00_01

   Το πρόβλημα του σωστού προσανατολισμού συνήθως είναι εντονότερο στις σκεπές ενώι στις ταράτσες μπορεί να λυθεί με σωστή χωροθέτηση των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
 3. roof-orientation
 4. Σκίαση των πάνελ.Θα πρέπει το σημείο της εγκατάστασης να δέχεται την ελάχιστη δυνατή σκίαση κι' αυτό πρέπει να προσεχτεί πριν τοποθετηθούν τα πάνελ γιατί μετά θα είναι αργά. Παρατηρήστε την επιφάνεια που σκέφτεστε να τα τοποθετήσετε για μια ολόκληρη χειμωνιάτικη ηλιόλουστη (άν είναι δυνατόν) ημέρα και επιλέξτε αν είναι έυκολο το σημείο με το μικρότερο δυνατό ποσοστόι σκίασης. Εάν υπάρχουν μεγάλα κτίρια που εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλα χρονικά διαστήματα ίσως θα έπρεπε να αναθεωρήσετε και ολόκληρο τον σχεδιασμό της επένδυσης.
 5. Σωστή επιλογή των φωτοβολταϊκών πάνελ (ανοχές ισχύος εξόδου, εγγυήσεις απόδοσης, υλικά κατασκευής, τύπος φωτοβολταϊκών στοιχείων, ανοχές σε υψηλές θερμοκρασίες κλπ)
 6. Εγγυήσεις προϊόντος για τα πάνελ και τους αντιστροφείς-μετατροπείς. (Ειδικά για τους αντιστροφείς διεκδικήστε επέκταση της εγγύησης για 20 χρόνια).
 7. Σωστή ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τα ειδικά υλικά και βύσματα για φωτοβολταϊκά συστήματα.
 8. Τοποθέτηση των πάνελ σε σημείο του κτιρίου για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια του από τον κίνδυνο κλοπής. Εάν δεν είμαστε σίγουροι θα πρέπει επιπλέον να ασφαλίσουμε την εγκατάσταση σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Επιθυμητό είναι το σύστημα συναγερμού, καθώς επίσης και η χρήση αντικλεπτικών μικροϋλικών σύνδεσης κατά την τοποθέτηση.
 9. Πλύση των πάνελ (άρα και πρόσβαση σε νερό) περιοδικά (1 φορά την εβδομάδα ίσως και συχνότερα) ανάλογα βέβαια την περίπτωση. Η επικάθηση σκόνης, περιτωμάτων πουλιών κ.α. μπορούν να μειώσουν αισθητά την απόδοση του συστήματος.

Επιφάνεια

Σε γενικές γραμμές ένα τυπικό κρυσταλλικό (μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό) φωτοβολταϊκό πάνελ καταλαμβάνει 0,7 - 0,8 τετραγωνικά μέτρα για κάθε 100Watt συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου από αλουμίνιο (aluminium frame). Συνεπώς θεωρούμε ότι 1kw κιλοβάτ φωτοβολταϊκών πάνελ καταλαμβάνει επιφάνεια 7,5 τετραγωνικών μέτρων/kWp κατα μέσο όρο.
Διακρίνονται 2 περιπτώσεις εγκατάστασης αν και κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται διαφορετικά.Οι τιμές παρακάτω είναι ενδεικτικές των μέσων όρων.
pv-klisi1
 1. Επικλινής Στέγη -Κεραμοσκεπή: Στην περίπτωση της επικλινούς στέγης η μέση επιφάνεια που μπορεί να καταλαμβάνει ένα κιλοβάτ εγκατεστημμένων φωτοβολταϊκών πλαισίων προσεγγίζει τα 8 τετραγωνικά μέτρα. Σε μια επικλινή στέγη όμως θα πρέπει να τοποθετήσουμε το φωτοβολταϊκό σύστημα μόνο στην πλευρά που "κοιτάζει" προς τον Νότο. Επίσης καλό είναι η κλίση της στέγης να μην είναι κατά πολύ μικρότερη από 28 μοίρες αλλά ούτε και πολύ μεγαλύτερη από 33 μοίρες.
 2. Ταράτσα - επίπεδη οροφή: Στην περίπτωση της επίπεδης επιφάνειας το σύστημα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο μιας και η έτοιμη κλίση για τα φωτοβολταϊκά που προσφέρει μια στέγη θα πρέπει να κατασκευαστεί με ειδικές βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Το αποτέλεσμα είναι η κάθε σειρά φωτοβολταϊκών πλαισίων να απαιτεί μια απόσταση από την προηγούμενη σειρά ώστε να αποφεύγεται η σκίαση των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός της σκίασης που παράγουν οι συστοιχίες και να υπάρχει κατάλληλη απόσταση μεταξύ των στοιχειοσειρών. Ένας γενικός κανόνας για τις επίπεδες οροφές είναι ότι χρειάζονται χονδρικά 15 τετραγωνικά μέτρα ανά εγκατεστημμένο κιλοβάτ.
Σημαντικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στα ανωτέρω και διαφοροποιούν τις εγκαταστάσεις είναι:
Βαθμός απόδοσης των ΦΒ πάνελ (Όσο μεγαλύτερη απόδοση τόσο μικρότερη απαιτούμενη επιφάνεια)
Τύπος συστήματος στήριξης
Ακριβείς διαστάσεις της οροφής (Για παράδειγμα έαν η πλευρά που "κοιτάζει" στον νότο είναι η μεγάλη σε έναν παράλληλογραμμο χώρο μπορεί να απαιτηθεί και αρκετά μικρότερη επιφάνεια)

Έξοδα
Τα χρήματα που χρειάζεται κάποιος για ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης που θέλει να κάνει. Έτσι για παράδειγμα αν κάποιος τοποθετήσει 1 φωτοβολταϊκό πάνελ των 200 Watt (μαζί με τα λοιπά εξαρτήματα) σε μια σκεπή για να πουλήσει το ρεύμα που παράγει στην ΔΕΗ θα χρειαστεί από 700 έως 1100 ευρώ. Εάν πάλι τοποθετήσει 5 πάνελ των 200 Watτ (σύνολο 5 Χ 200= 1000 Watt ή 1 kW (κιλοβατ)) το αντίστοιχο κόστος θα είναι από 3500 έως 5500 ευρώ . Εάν αντίστοιχα αποφασίσετε να εγκαταστήσετε 5KW οι τιμές που θα βρείτε θα κυμαίνονται από 17.500 έως 27.500 ευρώ. Το κύριο μέρος του κόστους της εγκατάστασης αφορά τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (ή πάνελ ή συλλέκτες ή πανέλα ή καθρέφτες ή ακόμα και ...τζάμια (50% - 70% του συνολικού κόστους). Το υπόλοιπο κόστος επιμερίζεται στους αντιστροφείς, το σύστημα στήριξης και κατά δεύτερο λόγο στις καλώδιώσεις και ηλεκτρολογικούς πίνακες (ασφάλειες, διακόπτες, αντικεραυνικά κλπ).
Γενικά λοιπόν το κόστος και οι τιμές για ένα σταθερό φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελληνική αγορά κυμαίνεται από 3.500 έως 5.500 ευρώ ανα kW ή 3,5 εώς 5,5 ευρώ ανά Watt. Φυσικά η αναλογία τιμή/Watt μειώνεται όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της εγκατάστασης.
Τιμές πριν το ΦΠΑ.

Έσοδα
46-47-pinakas-thumb-large
Τα έσοδα εξαρτώνται από την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα σας. Κόντα στο σημείο σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο της ΔΕΗ θα υπάρχει ένας διπλός μετρητής (ο ίδιος και για την ενέργεια που καταναλώνουμε) που θα μετράει την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα σε κιλοβατώρες (kWh). Αυτήν την ενέργεια η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να την αγοράζει πληρώνοντας 0,55 σεντς ανά κιλοβατώρα ( 0,55 euro cents/kWh ).

Η τιμή (0,55euro/kWh) θα είναι σταθερή μέχρι το 2012. Από το 2013 και έπειτα η τιμή αυτή θα μειώνεται κατά 5% ανά έτος. Να διευκρινήσουμε όμως (μετά από επικοινωνία με το υπουργείο ανάπτυξης) ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος εγκαταστήσει ένα σύστημα το 2010 η τιμή πώλησης μετά από 3 χρόνια θα αρχίσει να μειώνεται κατά 5% κάθε έτος έως και το 2019. Η τιμή θα είναι σταθερή και μάλιστα θα προσαυξάνεται σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ( ακολουθεί τον πληθωρισμό). Αν κάποιος δηλαδή συνδεθεί φέτος θα έχει σίγουρα τουλάχιστον 0,55 και μετά από 5 ή 10 χρόνια. Αν όμως συνδεθεί το 2013 ή τιμή αγοράς θα είναι 0,55 Χ 0,95 = 0,5225 ευρω ανα κιλοβατώρα.Ενώ εάν συνδεθεί το 2014 η τιμή θα είναι 0,5225 Χ 0,95 = 0,4963 ευρω ανα κιλοβατώρα.

Αυτό σημαίνει ότι εάν για κάποιον μήνα παράγουμε για παράδειγμα 100 κιλοβατώρες (100kWh) η ΔΕΗ θα πρέπει να μας πληρώσει 55 ευρώ.
Συνεπώς ανάλογα με την ενέργεια που παράγει το σύστημα έχουμε και τα αντίστοιχα έσοδα σε ευρώ πολλαπλάσιαζοντας τις κιλοβατώρες που παράγουμε με το 0,55.

Η ενέργεια που παράγει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα έχει να κάνει με την συνολική ισχύ των φωτοβολταϊκών πάνελ που έχει το σύστημα μας
Για να βρούμε την συνολική ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος πολλαπλασιάζουμε την ισχύ που έχει το κάθε πάνελ και το αποτέλεσμα είναι η συνολική εγκατεστημμένη του συστήματος.
Η ενέργεια που παράγεται από το σύστημα μας εξαρτάται από κυρίως δύο παράγοντες:

Τη συνολική ισχύ του συστήματος (βλέπε Βήμα 1 πάνω)
Την ηλιοφάνεια της περιοχής που θα εγκαταστήσουμε το σύστημα (ηλιακή ενέργεια)
Το ποσό της ηλιακής ενέργειας είναι διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή και στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές είναι μεγαλύτερο όσο πιο νότια βρισκόμαστε. Έτσι όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα της ηλιακής ενέργειας που "πέφτει" στα πάνελ τόσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια αυτά παράγουν.
Σε γενικές γραμμές στην Βόρεια Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει 1kW (1 κιλοβατ) φωτοβολταϊκών είναι από 1.150 έως 1.250 kWh (κιλοβατώρες) κάθε έτος (για σταθερό σύστημα).
Στην Κεντρική Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει 1kW (1 κιλοβατ) φωτοβολταϊκών είναι από 1.200 έως 1.300 kWh(κιλοβατώρες) κάθε έτος (για σταθερό σύστημα).
Στην Νοτια Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει 1kW (1 κιλοβατ) φωτοβολταϊκών είναι από 1.250 έως 1.400 kWh(κιλοβατώρες) κάθε έτος (για σταθερό σύστημα).

Στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε την συνολική ισχύ του συστήματος με την παραγωγή ηλεκτρισμού από 1kw για την περιοχή σας και βρίσκουμε την συνολική ηλεκτρική ενέργεια που παράγουμε ανά έτος (και τελικά θα πουλήσουμε στην ΔΕΗ).

Οι βασικές προυποθέσεις είναι:
Βέλτιστη κλίση των πάνελ προς τον νότο
Ασκίαστη επιφάνεια των πάνελ για όλη την διάρκεια της μέρας και για όλες τις μέρες του έτους
Σωστή επιλογή υλικών και σωστή ηλεκτρολογική μελέτη και εγκατάστασηΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
(τα οικονομικά στοιχεία έχουν διαφοροποιηθεί, δείτε νεότερη ενημέρωση στην κορυφή της σελίδας)

Διπλωματούχοι αρχιτέκτονες μηχανικοί ειδικευμένοι σε ενεργειακά θέματα προτείνουν λύσεις άρτιες τεχνικά αλλά με γνώμονα την ορθή ένταξη των φωτοβολταικών συστημάτων στο κτήριο.

Σε συνεργασία με ειδικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς και προμηθευτές μελετούμε διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις και σχεδιάζουμε το βέλτιστο σύστημα όσον αφορά:

. στο τελικό αποτέλεσμα,
. στην τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί,
. στον τρόπο εφαρμογής και
. στη σχέση κόστους-ωφέλους.Αναλαμβάνουμε την επιστασία και ορθή εφαρμογή της επιλεγμένης λύσης με συμφωνητικό Διεύθυνσης Έργου εξασφαλίζοντας:

.ορθή υλοποίηση,
.μέγιστη ποιότητα,
.τεχνική υποστήριξη,
.εγγύηση


Επιπροσθέτως, έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε τη σωστή για το πελάτη μας υπηρεσία τραπεζικής χρηματοδότησης μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών.

ειδικευμένοι μηχανικοί, τοπικά συνεργεία,
παρόντες και μετά την εγκατάσταση

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

- Σταθερή τιμή της παραγώμενης ενέργειας 0,56 Ε/kwh για 25
  χρόνια. Στην περιοχή μας η μέση ετήσια παραγωγή
  ηλεκτρικής ενέργειας από 10kw φωτοβολταικών θα είναι
  13400 kwh, τι οποίες θα αγοράζει ο ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής
  του Ηλεκτρικού Συστήματος) με 0,55 Ε/kwh. Η εγκατάσταση
  θα αποφέρει δηλαδή εισόδημα περίπου 7400 Ευρώ κατά
  μέσο όρο γοα 25 έτη.

- Για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο Δίκτυο
  γίνεται λογιστικός συμψηφισμός από τη ΔΕΗ με το κόστος
  της ενέργειας που καταναλώνεται για τις ανάγκες του κτηρίου

- Δεν υπάρχει φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση(άνοιγμα
  βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση, ΦΠΑ, φορολογία
  εισοδήματος)
- Σαν αρχιτέκτονες μηχανικοί περιβαλλοντολόγοι που έχουμε
  επενδύσει από δεκαετίας στην πράσινη ανάπτυξη παρακο-
  λουθούμε και υποστηρίζουμε επαρκώς  το σύστημα κατά τη
  διάρκεια της λειτουργείας του.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ

 - Στο δώμα, τη στέγη, την πρόσοψη του κτηρίου, σε στέγαστρα ή περγολες που σχεδιάζουμε για το σκοπό αυτό.

 ανοξείδωτες βάσεις εγκατάστασης σε δώμα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Φυσικά πρόσωπα

- Νομικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (εως 10 άτομα και 2 εκατ. ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών), τα οποία έχουν στην κατοχή τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταικό σύστημα.

- Σε κοινόχρηστο χώρο κτηρίου επιτρέπεται η εγκατάσταση
  ενός και μόνο συστήματος

- Απαραίτητη προυπόθεση είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανα-
  λωσης ηλεκτρικού ρεύματος

- Επιπλέον απαιτήται, αν δεν υπάρχει, ηλιοθερμικό σύστημα
  την εγκατάσταση του οποίου αναλαμβάνουμε.

συστήματα σχεδιασμένα από εμάς και εγκατεστημένα από εμάς

ΚΟΣΤΟΣ

- Το κόστος για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταικού στη στέγη,
  είναι περίπου 3500-5000 Ε/kW (εξαρτάται από τον εξοπλισμό
  που θα επιλέξουμε και τη μορφολογία της στέγης). Παρακάτω
  παρουσιάζεται ένας ενδεικτικός πίνακας με τις δυνατότητες
  που υπάρχουν για εγκατάσταση συστημάτων ανάλογα με το
  είδος της οροφής. Θεωρούμε ότι έχουμε Νότιο προσανατολι-
  σμό και η οροφή δε σκιάζεται. 
δυνατότητα επιλογής εγκατάστασης συστημάτων νέας γεννειάς σε υψηλότερο κόστος αλλά με υπερδιπλάσια απόδοση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

. επίσκεψη στο χώρο σας
. ενημέρωση και καθορισμός των απαιτήσεών σας
. προκαταρτική μελέτη δυνατότητας και κόστους
. (προεραιτικά: διερεύνηση εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων από τράπεζες)
. παρουσίαση εναλλακτικών τεχνικών και χωροτακτικών λύσεων
. (προεραιτικά: παραλαβή προσφοράς σύνδεσης από ΔΕΗ)
. επιλογή φωτοβολταικού συστήματος
. συμφωνητικό υποχρεώσεων εγκαταστάτη
. υλοποίηση εργασίας
. παρακολούθηση απόδοσης συστήματος

ακριβής αποτύπωση των πραγματικών χαρακτηριστικών της στέγης σας από Διπλωματούχους μηχανικούς, εξασφαλίζει τις βάσεις για ορθή και ρεαλιστική οικονομιτεχνική μελέτη. Επισκεπτόμαστε το χώρο σας όσες φορές χρειαστεί για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων

 εξέταση και σχεδιασμός διαφορετικών εναλακτικών λύσεων από αρχιτέκτονες μηχανικούς
επιλογή βέλτιστης λύσης και ένταξη στο περιβάλλον χωροταξικά και λειτουργικά

 ειδική μέρυμνα ένταξης σε κτήρια ευαίσθητου χαρακτήρα

ελευθερία σχεδιασμού και κατασκευής αξιόπιστων συστημάτων διαφόρων τύπων και κόστους


σχεδιασμός συστημάτων ακόμη και για λειτουργεία πισίνας
Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα:


1. Τα παραπάνω αναφερόμενα, χωρίς να απέχουν από την πραγματικότητα, είναι ενδεικτικά για την κατανόηση του οφέλους σας από την τοποθέτηση φ/β συστήματος. Ανάλογα με τη θέση και τον προσανατολισμό της κατοικίας σας γίνεται με το “κομπιούτερ” ο ακριβής υπολογισμός όλων των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων της επένδυσής σας.

2. Η σύμβαση πώλησης της ενέργειας που θα παράγει το φ/β σας γίνεται με τον ΔΕΣΜΗΕ, ο οποίος είναι Α.Ε. ανεξάρτητη από τη ΔΕΗ με μετόχους και τους ιδιώτες μεγάλους παραγωγούς ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η 25ετής σύμβαση δεν εξαρτάται από την τύχη της ΔΕΗ. Εξαρτάται από το Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας που θα υπάρχει όσο και η χώρα μας.

3. Το γραφείο μας αναλαμβάνει, μετά την αναλυτική ενημέρωσή σας και την ανάθεση του έργου, την διεκπεραίωση των 2 αιτήσεων και συμβολαίων με την τοπική ΔΕΗ (για την προμήθεια του μετρητή και τη σύμβαση πώλησης ενέργειας).

4. Η τοποθέτηση των φ/β “πάνελ” και οι αναγκαίες συνδέσεις γίνονται από το γραφείο μας με μέγιστο χρόνο 10 ημερών, με πλήρη εγγύηση για την καλή λειτουργία, την σταθερότητα και την ασφαλή-στεγανή στήριξή τους.

5. Η συμβολή σας στην προστασία του περιβάλλοντος, με τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 14 τόνους κάθε χρόνο, όσο μικρή και αν είναι θα έχει τη σημασία της.

6. Η τιμή των 0,55 €/kwh ισχύει, αναπροσαρμοζόμενη με τον δείκτη τιμών καταναλωτή, για τα 25 χρόνια της σύμβασης με τον ΔΕΣΜΗΕ και για εγκαταστάσεις που θα γίνουν μέχρι το 2012. Για εγκαταστάσεις μετά το 2012 η τιμή θα μειώνεται κατά 5% το χρόνο, αλλά θα αναπροσαρμόζεται επίσης .


 εγκατάσταση στο Αμπελοχώρι Θηβών

-----------------------------------

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ισχύς του συστήματος, η απαιτούμενη επιφάνεια στέγης ή ταράτσας, το κόστος εγκατάστασης και η απόδοση. Οι τιμές έχουν υπολογισθεί θεωρόντας εγκατάσταση πολύ καλής ποιότητας στην περιοχή μας με βέλτιστες συνθήκες, προσανατολισμό και μηδενική σκίαση. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ισχύς Φ/Β Τύπος Επιφάνειας Απαραίτητη έκταση σε τετραγωνικά μέτρα Ενδεικτική ετήσια παραγωγή ενέργειας [kWh] Ενδεικτικό ετήσιο εισόδημα [€] Ενδεικτικός τζίρος 25ετίας [€] Ενδεικτικό κόστος εγκατάστασης [€]


1 kWP ΤΑΡΑΤΣΑ 15 1.350 594 11.880 3.500
2 kWP ΤΑΡΑΤΣΑ 30 2.700 1188 23.760 7.000
4 kWP ΤΑΡΑΤΣΑ 60 5.400 2376 47.520 14.000
6 kWP ΤΑΡΑΤΣΑ 90 8.100 3564 71.280 21.000
7 kWP ΤΑΡΑΤΣΑ 105 9.450 4158 83.160 24.500
8 kWP ΤΑΡΑΤΣΑ 120 10.800 4752 95.040 28.000
10 kWP ΤΑΡΑΤΣΑ 150 13.500 5940 118.800 35.000
20 kWP ΤΑΡΑΤΣΑ 300 27.000 11880 237.600 72.000
50 kWP ΤΑΡΑΤΣΑ 750 67.500 29700 594.000 146.000
100 kWP ΤΑΡΑΤΣΑ 1500 135.000 59400 1.188.000 250.000

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ισχύς Φ/Β Τύπος Επιφάνειας Απαραίτητη έκταση σε τετραγωνικά μέτρα Ενδεικτική ετήσια παραγωγή ενέργειας [kWh] Ενδεικτικό ετήσιο εισόδημα [€] Ενδεικτικός τζίρος 25ετίας [€] Ενδεικτικό κόστος εγκατάστασης [€]


1 kWP ΣΤΕΓΗ 8 1.350 594 11.880 3.500
2 kWP ΣΤΕΓΗ 15 2.700 1188 23.760 7.000
4 kWP ΣΤΕΓΗ 30 5.400 2376 47.520 14.000
6 kWP ΣΤΕΓΗ 45 8.100 3564 71.280 21.000
8 kWP ΣΤΕΓΗ 60 10.800 4752 95.040 28.000
10 kWP ΣΤΕΓΗ 75 13.500 5940 118.800 35.000
20kWP ΣΤΕΓΗ 90 27.000 11880 237.600 70.000
40kWP ΣΤΕΓΗ 110 54.000 23760 475.200 140.000
50 kWP ΣΤΕΓΗ 130 67.500 29700 594.000 147.000
100 kWP ΣΤΕΓΗ 150 135.000 59400 1.188.000 246.000
-------------------------------------------------------
Bήματα οικιακού φωτοβολταϊκού.

1)Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών στην τράπεζα για ερώτηση δανείου.

2) Μετά την προέγκριση του δανείου κατάθεση φακέλου ΔΕΗ.

3)Επισκόπηση ΔΕΗ στο κτίριο εγκατάστασης

4)Αποστολή όρων σύνδεσης στον πελάτη

5) έγγραφη αποδοχή όρων σύνδεσης από τον πελάτη στην ΔΕΗ με μία υπεύθυνη δήλωση

6) υπογραφή σύμβαση σύνδεσης και καταβολή 1000 πλέον ΦΠΑ

7) πριν την προετοιμασία της σύμβασης συμψηφισμού καταθέτουμε στην ΔΕΗ αριθμό λογαριασμού τραπέζης με πάγια εντολή πληρωμής του ρεύματος.Στον ίδιο λογαριασμό θα πιστώνονται και τα έσοδα από το φ/β

8)υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού

9) κατάθεση της σύμβασης συμψηφισμού  στην τράπεζα για τελική έγκριση δανείου

10) εκταμίευση δανείου και κατασκευή του έργου.

11)με την ολοκλήρωση της κατασκευής καταθέτουμε δήλωση ετοιμότητας στην ΔΕΗ.

12) σύνδεση με το δίκτυο από τον εργολάβο της ΔΕΗ

13) τοποθέτηση μετρητή και έλεγχος του συστήματος από την ΔΕΗ -έναρξη παραγωγής

14)κατάθεση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης στην τράπεζα για εκταμίευση τελικής δόσης δανείου--------------------------------
Περισσότερες πληροφορίες :
Κ. Γράψας 693 70 66 045
Α. Ψωμά 693 74 66 083
--------------------------------


Χρηματοδοτικά Oικιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα πακέτα και οι όροι για συμφέρουσες χρηματοδοτήσεις, για την πολύ σημαντική κατηγορία των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, από τις μεγαλύτερες τράπεζες.
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Alpha Πράσινες Λύσεις - Ενεργειακό Σπίτι-Φωτοβολταϊκά»
Το «Ενεργειακό Σπίτι» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού (και μέχρι το 75% της αξίας του ακινήτου)
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 3,10% (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%) ή σταθερό επιτόκιο
- Ποσό δανείου από 10.000 έως 100.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 1 έτος με δυνατότητα αποπληρωμής τόκων ανά τρίμηνο.
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 40.000 ευρώ του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο (9%) (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,6%)
- Ποσό δανείου από 1.500 έως 40.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 6 μήνες έως και 7 έτη
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 801-11-701-801.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «attica OIKOENEΡΓΕΙΑ»
Το δάνειο «attica ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.
Χαρακτηριστικά:
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο ΕΚΤ (1,0%) πλέον περιθωρίου 6% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου από 5.000 έως 45.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 12 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 801-11-500-900 και 210-3669000.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Πράσινη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας»
Το δάνειο «Πράσινη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο 6,40% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος 3 μήνες με καταβολή απλών τόκων
- Σε κάθε περίπτωση απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης, λόγω ενεχύρου της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφετε με τη ΔΕΗ Α.Ε.
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 20.000 ευρώ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο 8,6% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου έως 20.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 8 έτη
- Σε κάθε περίπτωση απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης λόγω ενεχύρου, της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφετε με τη ΔΕΗ Α.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 801-11-58-000 & 210-3894400.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: ‘‘Φωτοβολταϊκό Σπίτι’’
Το δάνειο ‘‘Φωτοβολταϊκό σπίτι’’ προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών για συστήματα έως 10 kwp.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - Κάλυψη έως 50.000 ευρώ του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με EURIBOR 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 3,95 % (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%).
- Ποσό δανείου από 15.000 έως 50.000 ευρώ.
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη.
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 40.000 ευρώ του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με EURIBOR 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 7,34% (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%).
- Ποσό δανείου από 1.500 – 40.000 ευρώ.
- Διάρκεια αποπληρωμής από 3 έως 10 έτη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 181818 ή 210-4848484.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «home ecoλογικό»
Το δάνειο «home ecoλογικό» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.
Χαρακτηριστικά:
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού για ποσό έως 30.000 ευρώ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (σήμερα περίπου 1,29%) + περιθώριο 6,50% σήμερα (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,60%)
- Ποσό δανείου από 3.000 έως 30.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 1 έως και 10 έτη
- Περίοδος χάριτος 6 μήνες
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Solar ecoλογικό»
Το δάνειο «SolarEcoλογικό» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων έως 10kw σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο από 3% έως 3,5% για όλη την διάρκεια του δανείου (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%)
- Ποσό δανείου από 3.000 έως 60.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 25 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες με μηνιαία καταβολή μόνο τόκων
- Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης λόγω ενεχύρου, της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφετε με τη ΔΕΗ Α.Ε.
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 5% έως 5,5% σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%)
- Ποσό δανείου από 3.000 έως 50.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες με μηνιαία καταβολή μόνο τόκων
- Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης λόγω ενεχύρου, της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταικά συστήματα που υπογράφετε με τη ΔΕΗ Α.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστήμάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 801-11-11-247 & 210-6505000.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Πράσινο Δάνειο Κατοικίας - Φωτοβολταϊκά»
Το «Πράσινο Δάνειο Κατοικίας - Φωτοβολταϊκά» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 3,25% σήμερα (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%) ή σταθερό επιτόκιο
- Ποσό δανείου έως 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου για Α’ προσημείωση και 65% για Β’ προσημείωση
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 25 έτη
- Περίοδος χάριτος προαιρετικά έως 6 μήνες
Β. ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 6,00% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%) ή σταθερό επιτόκιο
- Ποσό δανείου 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος προαιρετικά έως 6 μήνες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 210-9555000 & 801-111-1144.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Eco Loans»
Το δάνειο «Eco Loans» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο ή βασικό επιτόκιο στεγαστικών πλέον σχετικής προσαύξησης επιτοκίου (πλέον εισφορών του Ν.128/75)
- Ποσό δανείου έως και το 100% της αξίας της επένδυσης
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 3 μήνες με καταβολή μόνο τόκων
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο ή βασικό επιτόκιο στεγαστικών πλέον σχετικής προσαύξησης επιτοκίου (πλέον εισφορών του Ν.128/75)
- Ποσό δανείου έως και το 100% της αξίας της επένδυσης
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 10 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 3 μήνες με καταβολή μόνο τόκων
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας στα τηλέφωνα 800-11-800-800, 210-6418888.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Μarfin sun στο σπίτι σου»
Το «Μarfin sun στο σπίτι σου» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 3,50% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου έως 50.000 ευρώ με προσημείωση ακινήτου και εκχώρηση της σύμβασης συμψηφισμού της ΔΕΗ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 25 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 3 μήνες με ή χωρίς κεφαλαιοποίηση τόκων
Β. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (1,29%) + περιθώριο 6,00% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου έως 40.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 3 μήνες με ή χωρίς κεφαλαιοποίηση τόκων
Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο 9.25% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,60%)
- Ποσό δανείου έως 20.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 10 έτη
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 2109304400.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων»
Το πρόγραμμα «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο από 3,65% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%) ή σταθερό επιτόκιο
- Ποσό δανείου έως 70% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, μόνο με Α’ σειράς προσημείωση
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 30 έτη
- Περίοδος χάριτος προαιρετικά έως 6 μήνες
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Διατίθεται το εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο καταναλωτικών δανείων
- Διάρκεια δανείου έως 8 έτη
- Ποσό δανείου έως 20.000 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 210-9557500.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «ΔΑΝΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Το «ΔΑΝΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού και έως 50.000 ευρώ
- Βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο Στεγαστικής Πίστης, 8,75%-2% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12% )
- Ποσό δανείου από 10.000 έως 50.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 25 έτη
- Περίοδος χάριτος 6 μήνες
- Σε κάθε περίπτωση απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης, λόγω ενεχύρου της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφεται με τη ΔΕΗ Α.Ε. και Α’ προσημείωση επί ακινήτου.
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού και έως 50.000 ευρώ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο Στεγαστικής Πίστης, 8,75%-1% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου από 10.000 έως 50.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος 6 μήνες
- Σε κάθε περίπτωση απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης, λόγω ενεχύρου της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφεται με τη ΔΕΗ Α.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 210-6596200.

Χρηματοδοτικά προγράμματα: «Στεγαστικό - Επισκευαστικό» δάνειο με ή χωρίς εξασφάλιση & καταναλωτικό δάνειο «GREEN».
Το «Στεγαστικό - Επισκευαστικό» δάνειο, όπως και το καταναλωτικό δάνειο «GREEN», προσφέρονται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor (περίπου 0,93%) + περιθώριο 3,75% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου από 10.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 25 έτη
- Περίοδος χάριτος 4 μηνών με καταβολή μόνο τόκων.
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor (περίπου 0,93%) + περιθώριο 6% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου από 3.000 έως 50.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 12 έτη
- Περίοδος χάριτος 4 μηνών με καταβολή μόνο τόκων.
Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ «GREEN»
- Ποσό δανείου έως και 20.000 ευρώ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα 8,75%, βασισμένο στο Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), (πλέον εισφορών Ν.128/75, 0,60%)
- Διάρκεια δανείου από 1 έως 10 έτη
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας ή στο «GREEN BANKING», Πανεπιστημίου 18. Τηλ.: 18 28 38 & 210-3288000.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «ΗΛΙΑΚΗ ΤΑΡΑΤΣΑ»
Το πρόγραμμα «ΗΛΙΑΚΗ ΤΑΡΑΤΣΑ» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί του χρηματοδοτούμενου ακινήτου
- Κυμαινόμενο επιτόκιο, βάσει του Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) +περιθωρίο 4% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Διάρκεια δανείου έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος 6 μηνών.
Β. ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ
- Κάλυψη που αντιστοιχεί στο 100% του κόστους της εγκατάστασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, το κόστος σύνδεσης με τη ΔΕΗ, καθώς και η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα.
- Κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%), + περιθώριο 5,90% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Διάρκεια δανείου έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος 6 μηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 800-500-10-10.


Τι πρέπει να ξέρετε (14 «βήματα»)
Διαδικαστικά
Σε γενικές γραμμές για όλες τις τράπεζες, για την προέγκριση του δανείου θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Αίτηση χορήγησης δανείου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ
- Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος τρέ-χοντος έτους (αν δεν υπάρχει, τότε έντυπο φορολογικής δήλωσης Ε1 ή εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους)
- Δήλωση στοιχείων ακινήτου - Έντυπο Ε9 της τελευταίας οικονομικής χρήσης
- Μισθοδοσία τελευταίου μηνός ή βεβαίωση αποδοχών (για τους μισθωτούς) και απόκομμα σύνταξης (για τους συνταξιούχους)
- To προϋπολογιστικό κόστος - Προσφορά εγκατάστασης
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ύπαρξη ή μη οφειλών
Στη συνέχεια και αφού εγκριθεί το δάνειο, θα χρειαστεί να προσκομίσετε και τα ακόλουθα:
- η σύμβαση σύνδεσης με την ταυτόχρονη καταβολή στη ΔΕΗ της περιοχής σας
- Τη σύμβαση συμψηφισμού που έχετε υπογράψει με τη ΔΕΗ
- Την αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης / εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων
Για την εκταμίευση θα χρειαστούν:
- Η υπογραφή της σύμβασης δανείου με την τράπεζα
- Η υπογραφή σύμβασης εκχώρησης των απαιτήσεών σας από τη ΔΕΗ προς την τράπεζα (όπου απαιτείται)
- Να γίνει η εγγραφή προσημείωσης (όπου απαιτείται)
- Να γίνει η ασφάλιση (όπου απαιτείται) του ακινήτου και της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών
Σημείωση: Συνήθως δίνεται μια προκαταβολή από το δάνειο, της τάξεως του 30-50% του ποσού που αναφέρεται στην προσφορά της εταιρείας εγκατάστασης. Το υπόλοιπο ποσό εκταμιεύεται αφού γίνει η ενεργοποίηση της σύνδεσης με τη ΔΕΗ και παραδοθεί στην τράπεζα.

Tips
- Ζητείστε αντίγραφο της δανειακής σύμβασης πριν την υπογράψετε, ώστε να μπορέσετε με τη βοήθεια κάποιου ειδικού να δείτε τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα».
- Ζητείστε αντίγραφο με τις ακριβείς δόσεις του δανείου και την ανάλυσή τους σε τόκο και κεφάλαιο.
- Φυλάσσετε πάντα τα αποδεικτικά πληρωμών.
- Αποσαφηνίστε ακριβώς τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσετε, εκτός από το ποσό του δανείου (π.χ. έξοδα φακέλου, ασφαλίστρων, προσημείωσης ακινήτου, κ.λπ., όπου αυτά απαιτούνται).