RealArchitects

RealΛRCHITECTS κ.γράψας & συνεργάτες μηχανικοί
τεχνικοί, αναπτυξιακοί & επιχειρησιακοί σύμβουλοι

Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

ενεργειακές επιθεωρήσεις και νομικό πλαίσιοΤι είναι η Ενεργειακή Επιθεώρηση;

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων είναι η διαδικασία καταγραφής και εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και σε κτιριακά συγκροτήματα, με την υπόδειξη προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, και η οποία συνοδεύεται με το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου.


Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό μητρώο), και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει τις συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 

 

Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ;

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτείται για όλα τα ενιαία κτίρια ή τμήματα κτιρίων των βασικών χρήσεων συνολικής επιφάνειας άνω των 50 m2 , σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου (από 9/1/2011)
 • Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου τμήματος ή ενιαίου κτιρίου (από 9/1/2011)
 • Για κάθε κάθε ενοικίαση ενιαίου κτιρίου (από 9/1/2011) και για κάθε ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία και επαγγελματική στέγη (από 9/7/2011)
 • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οικον».
Ποιά κτίρια εξαιρούνται από την έκδοση ΠΕΑ;

Από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης εξαιρούνται:
 • Κτήρια ή τμήματά τους με συνολική επιφάνεια κάτω των 50m2
 • Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρέιας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων
 • Κτήρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα 2 έτη
 • Κτήρια με χρήσεις: Βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.
Πότε πρέπει να ανανεωθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει κατά ανώτατο όριο για 10 χρόνια. Καινούργιο ΠΕΑ πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου.

Πόσος χρόνος απαιτείται για την εκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης;

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης χρειάζεται από 3 μέρες και άνω, ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου και τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων στοιχείων.

Τι χρειάζεται να δώσω στον Επιθεωρητή για να πάρω το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Για να μπορέσει να σας εξυπηρετήσει σωστά και άμεσα ο Επιθεωρητής, θα  πρέπει να του χορηγηθούν τα ακόλουθα στοιχεία, βάσει των οποίων θα εκδοθεί το ΠΕΑ:
 • Λόγος έκδοσης  πιστοποιητικού (πώληση, ενοικίαση, ανακαίνιση, άλλος λόγος)
 • Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ, πόλη, δήμος, νομαρχία)
 • Ολόκληρο κτήριο ή τμήμα κτήρίου συνοδευόμενο από τον αριθμό ιδιοκτησίας και από την επιφάνειά του
 • Χρήση κτήρίου
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιωτικό, δημόσιο, ιδιωτικού δημοσίου ενδιαφέροντος, δημόσιο ιδιωτικού ενδιαφέροντος)
 • Έτος κατασκευής
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (εάν πρόκειται για εταιρεία)
 • Στοιχεία  υπευθύνου: Ιδιότητα (διαχειριστής, τεχνικός υπεύθυνος), ονοματεπώνυμο, τηλ, φαξ, εάν το κτήριο είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο: KEAK, ή Αρ.Πρωτ.Δήλωσης, ή κωδ.Ιδιοκτησίας
 • Πολεοδομικές άδειες.
Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια του κτηρίου;

Η συνολική επιφάνεια ενός κτηρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτηρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνικά που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. κλειστός ημιυπαίθριος).

Πόσο κοστίζει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 100/2010, καθορίζονται οι αμοιβές για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εξαρτάται από τα κτήρια ή τα τμήματα  των κτηρίων, τα τετραγωνικά  τους και τη χρήση τους .
Οι ελάχιστες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών, χωρίς ΦΠΑ, καθορίζονται ως εξής:

  1. Για κτήρια ή τμήματα κτηρίων όλων των χρήσεων εκτός κατοικίας:
 • Για κτήρια μέχρι 1000 τ.μ. η αμοιβή καθορίζεται 2,5 ευρώ ανά τ.μ και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
 • Άνω των 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτηρίου, για τα πρώτα 1.000 και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.

2. Για κτήρια ή τμήματα κτηρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας οι αμοιβές καθορίζονται ως κάτωθι:
 • Για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά το σύνολο του κτηρίου η αμοιβή καθορίζεται σε ένα ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
 • Για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτηρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε δύο ευρώ τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.
 • Για μονοκατοικίες η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.Ποιο ειναι το νομικό  πλαίσιο για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;


Το θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στη χώρα μας περιλαμβάνει τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Δ6-5825 ΚΕΝΑΚ-ΦΕΚ 407-Β-2010) μαζί με τις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ.
Eπίσης υπάρχουν μία σειρά  νόμων που αφορούν τα « Μέτρα  για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματκής αλλαγής  και άλλα στοιχεία  για τα οποία  μπορείτε  να ενημερωθείτε από τους Ενεργειακόυς Επιθεωρητές της COFELY GDF Suez.

-------------------------------

 Φεβρουάριος 2012

Υστερα από εξάμηνη παράταση και παρά τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, που κάνουν λόγο για νέο χαράτσι σε μια περίοδο όπου υπάρχουν χιλιάδες ξενοίκιαστα σπίτια και καταστήματα, το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή. Ετσι, από σήμερα «σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ΠΕΑ».
Επιθεώρηση
Ουσιαστικά τα μισθωτήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή, δεν έχει γίνει κατάταξη στις ενεργειακές βαθμίδες (πόσο ενεργοβόρο είναι δηλαδή το ακίνητο) και δεν έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό. Οι ΔΟΥ μάλιστα έχουν εντολή να μην παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, με μεταγενέστερη ημερομηνία υπογραφής, αν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται μαζί και αυτό. Αν και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν είναι υποχρεωμένος να προχωρεί σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, η σημασία του πιστοποιητικού έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να αλλάξει η μισθωτική αξία του ακινήτου, να ενοικιάζεται δηλαδή σε χαμηλότερη ή υψηλότερη τιμή. Δηλαδή, ο ενοικιαστής μπορεί να διεκδικεί χαμηλότερο ενοίκιο σε περίπτωση που το ακίνητο έχει καταταγεί στις χαμηλές κλίμακες, είναι επομένως ενεργοβόρο.
Από σήμερα το μέτρο επεκτείνεται και σε όλες τις νέες μισθώσεις μεμονωμένων ιδιοκτησιών κτιρίων (διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κ.λπ.) καθώς μέχρι τώρα ίσχυε μόνο για ολόκληρα κτίρια. Επομένως, αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που ενοικιάζουν κάθε χρόνο σπίτια ή επαγγελματική στέγη που βρίσκονται σε πολυκατοικίες. Το μεγάλο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες είναι το κόστος του ενεργειακού πιστοποιητικού το οποίο ισχύει για μια 10ετία. Οι κατώτατες αμοιβές για τους μηχανικούς - επιθεωρητέςπου έχουν καθοριστεί για την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών κλιμακώνονται από 1 έως 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για παράδειγμα: Διαμέρισμα 100 τ.μ.: Για να εκδοθεί ενεργειακή πιστοποιητικό απαιτούνται 2 ευρώ ανά τ.μ. δηλαδή 200 ευρώ κι επιπλέον ΦΠΑ 23%. Γραφείο 80 τ.μ. βαρύνεται με 2,5 ευρώ/τ.μ. ως αμοιβή για τους επιθεωρητές (για ακίνητα μέχρι 1.000 τ.μ.). Η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται από τον Κανονισμό Ενεργειακή Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) στα 300 ευρώ. Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι εξής κατηγορίες μισθωτικών συμβάσεων:

1. Νέες μισθώσεις κτισμάτων (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λπ.) συνολικής επιφανείας κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων.
2. Παρατάσεις - ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.
3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων).
4. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.
5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.
6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κ.λπ.
7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

πηγή