RealArchitects

RealΛRCHITECTS κ.γράψας & συνεργάτες μηχανικοί
τεχνικοί, αναπτυξιακοί & επιχειρησιακοί σύμβουλοι

Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2010

LeaderΆνοιξαν τα προγράμματα LEADER και  ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.
Το κέντρο βάρους του προγράμματος βασίζεται στην ενεργειακή  και περιβαλλοντική απόδοση των κτηριακών εγκαταστάσεων. 

Το περιβάλλον του προγράμματος είναι ανταγωνιστικό που σημαίνει ότι η έγκριση των προτάσεων βασίζεται στην υψηλότερη βαθμολογία η οποία επιτυγχάνεται με εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο μας, με παρπυσία και μακρά ασχολία με την ενεργειακά αποδοτική αρχιτεκτονική [επίσημα ειδικευμένο στο βιοκλιματικό σχεδιασμό από το 2000 (πανεπ. Cambridge) και συμμετοχή στην παραγωγή της νέας νομοθεσίας για ενεργειακά κτήρια (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)] εξασφαλίζει τεχνικά άρτιες υψηλού επιπέδου σύγχρονες και πλήρεις προτάσεις λαμβάνοντας τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία.

Για την πλήρη επιτυχία του προγράμματος συνεργαζόμαστε με τον οικονομολόγο σας για τη σύνταξη του φακέλου συμμετοχής σας ή αναλαμβάνουμε με εντολή σας το σύνολο των υπηρεσιών, τη σύνταξη, προώθηση φακέλου καθώς και τη διαδικασία τεχνικής τεκμηρίωσης, υλοποίησης και εκταμίευσης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

“ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER”
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 


Η προσέγγιση Leader
Η προσέγγιση LEADER, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), δίνει τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. 

Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιείται με την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης, από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης) τα οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή, γνωρίζουν τις δυνατότητες και δυσκολίες της και είναι αντιπροσωπευτικά των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αυτής.

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 θα υλοποιηθούν δράσεις που αποσκοπούν :


•    στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων
•    στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
•    στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
•    στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
•    σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
•    στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
•    στη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάςΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα ποσοστά χρηματοδότησης ανέρχονται σε 50% για τις επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα ενώ για έργα δημοσίου χαρακτήρα το ποσοστό μπορεί να ανέλθει έως 100%.


ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέτρο123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς : γάλα, κρέας, δημητριακά,  μέλι, οίνος, οπωροκηπευτικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, σπόροι, αυγά-πουλερικά, μέλι κτλ.

Δικαιούχοι: Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που δύναται να υλοποιήσουν πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

Μέτρο 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
•    Ιδρύσεις μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης  (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και  ενοικιαζόμενα διαμερίσματα )
•    Ιδρύσεις επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής  (εστιατόρια, ταβέρνες)
•    Ιδρύσεις  επισκέψιμων αγροκτημάτων
•    Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (παντοπωλεία, λιανικό εµπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερμηνεία, κομμωτήρια, δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία κτλ).

Δικαιούχοι: Μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση ή αποτελούν συµβοηθούντα µέλη του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης (σύζυγοι ή τέκνα) κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες

Mέτρο 312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»
•    Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων
•    Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
(παντοπωλεία, λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών, λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης, υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερμηνεία,, κομμωτήρια, δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία κτλ)
•    Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση (αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, παραδοσιακά ζυμαρικά κτλ)
•    Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την ίδια κατανάλωση
•    Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών  επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υποµέτρου 311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε την σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον κανονισµό (ΕΚ) 800/2008

Μέτρο 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»
Έργα δημόσιου χαρακτήρα
•    Ίδρυση  τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης
•    Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
•    Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
Δικαιούχοι: ΟΤΑ, τα νοµικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ιδιωτικοί φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα.


Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα
•    Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης  (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια)
•    Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής  (εστιατόρια, ταβέρνες)
•    Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού ( ενδεικτικά αναφέρονται: εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ποδηλασία, κανό, περιήγηση, σκι, ορειβασία, κτλ, χώρος αθλοπαιδιών κτλ )
•    Βελτίωση επιχειρήσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την ίδια κατανάλωση

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ µικρών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008.

Μέτρο 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»
•    Έργα υποδομής μικρής κλίμακας όπως μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Δικαιούχοι:  Ο.Τ.Α. A’  βαθµού
•    Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών εκδηλώσεων

Δικαιούχοι: O.T.A. A΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα
•    Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων και στολών

Δικαιούχοι: O.T.A. A΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα

Μέτρο 322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών
•    Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
Δικαιούχοι: Ο.Τ.Α. α’ βαθµού
•    Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
Δικαιούχοι: O.T.A. A΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα


Μέτρο 323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
•    Διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών με προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας  και σε περιοχές ΝATURA 2000
•    Διατήρηση  αποκατάσταση  πολιτιστικών χαρακτηριστικών  της αγροτικής υπαίθρου
•    Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια  για τη μετατροπή τους σε μουσεία- συλλογές εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

Δικαιούχοι: O.T.A., νομικά πρόσωπα αυτών και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.