RealArchitects

RealΛRCHITECTS κ.γράψας & συνεργάτες μηχανικοί
τεχνικοί, αναπτυξιακοί & επιχειρησιακοί σύμβουλοι

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

κανόνες για ενοικιαζόμενα καταλύματα

Mε σκοπό να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή τα υπουργεία Τουρισμού και Οικονομικών κατέθεσαν τροπολογία με την οποία απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των «αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων», δηλαδή των πολυτελών μονοκατοικιών που διατίθενται προς ενοικίαση τους καλοκαιρινούς ιδίως μήνες.
βίλα Ζαμπάτη στο Μικρό Γυαλό: για πέμπτη συνεχή χρονιά πλήρης κρατήσεων
Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον ΕΟΤ, ως τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ορίζονται μονοκατοικίες, εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική είσοδο, βρίσκονται σε αυτοτελή οικόπεδα και είναι ενιαία σπίτια και δεν αποτελούν κύρια τουριστικά καταλύματα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2160/1993.
Βάσει της τροπολογίας ο ιδιοκτήτης ακινήτου που φέρει τις προδιαγραφές της τουριστικής επαύλης, μπορεί να την νοικιάζει, ενιαία και όχι τμηματικά, σε ιδιώτες για περίοδο μεγαλύτερης των πέντε ημερών αλλά όχι μεγαλύτερης των τριών μηνών.
Απαγορεύεται, όπως τονίζεται στην τροπολογία το δικαίωμα υπομίσθωσης και της διαδοχικής εκμίσθωσης του ακινήτου πέραν του τριμήνου κάθε χρόνο.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην ΔΟΥ, ούτε να ασφαλιστεί σε ασφαλιστικό οργανισμό. Μόνη του υποχρέωση να εφοδιαστεί με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, αλλιώς θα επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ.
Η εκμίσθωση των επαύλεων γίνεται με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό που θεωρείται στη ΔΟΥ εντός 15 ημερών.
Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπό στοιχ. α΄ της παρ. 1 του άρθρ. 150 του ν. 4070/2012.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου, συντεταγμένο σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 1β του παρόντος, στο οποίο αποτυπώνεται το κατάλυμα «ως κατασκευάστηκε» και σημειώνεται η υφιστάμενη έπαυλη,
  • Αντίγραφο άδειας δόμησης, σύμφωνα με το υπό στοιχ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012.
  • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύμφωνα με το στοιχείο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012 για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας άνω των είκοσι (20) κλινών.
  • Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού ενεργειακής Τεχνολογίας, ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου είτε ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγειονομικών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είτε ως προς την σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ή εντεταλμένου μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία δηλώνεται ότι, το κατάλυμα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση της παρ. 1β του παρόντος .
  • Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου, σύμφωνα με το στοιχείο η' της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Εφόσον τα άνω καταλύματα διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές κατατίθενται επιπλέον και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα υπό στοιχεία β', γ' της παρ. 2 του άρθρου 154 του ν. 4070/2012.
Τα αρμόδια υπουργεία προχώρησαν στην κατάθεση της παραπάνω τροπολογίας καθώς το φαινόμενο της παράνομης ενοικίασης πολυτελών κατοικιών για τουριστικούς λόγους είχε πάρει εκρηκτικές διαστάσεις.
Βάσει των εκτιμήσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος οι βίλες και τα σπίτια που ενοικιάζονται παράνομα υπολογίζονται σε 70.000 από τα οποία το κράτος υπολογίζεται ότι χάνει ετησίως πάνω από 600 εκατ. ευρώ


Πηγή