RealArchitects

RealΛRCHITECTS κ.γράψας & συνεργάτες μηχανικοί
τεχνικοί, αναπτυξιακοί & επιχειρησιακοί σύμβουλοι

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων

Κ.ΓΡΑΨΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
κιν: 693 7066 045
-----------------------------------------

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 το σύνολο των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων της χώρας υποχρεούται σε ανακατάταξη της κατηγορίας του (αστέρια, κλειδιά) με σκοπό την εναρμόνιση με τα Ευρωπαικά πρότυπα. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕ PDF


Η TÜV AUSTRIA HELLAS προσφέρει μέσω των συνεργατών της, την πανευρωπαικά αναγνωρίσιμη εγγύηση πιστοποίησης TÜV για νέες και ιφυστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, προσδίδοντας έτσι στην επιχείρηση συγκριτικό πλεονέκτημα εντός της αγοράς με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και αναγνωρισιμότητας που η TÜV AUSTRIA HELLAS εγγυάται.
Για το λόγο αυτό, η κατάταξη της επιχείρησής σας από την TÜV AUSTRIA HELLAS συνοδεύεται από τη χρήση του ειδικού σήματος TÜV από την επιχείρησή σας, λειτουργόντας έτσι πανευρωπαικά ως εγγύηση ποιότητας των υπηρεσιών σας.κατεβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

Η κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων σε «Αστέρια» και «Κλειδιά» είναι ένα σύστημα διαβάθμισης της ποιότητας κάθε καταλύματος, ανάλογα με τις παροχές και τις τεχνικές προδιαγραφές του. Κάθε κατάλυμα κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες εφ' όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, η κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων - Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών διενεργείται πλέον από διαπιστευμένους από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς πιστοποίησης, με την TÜV AUSTRIA HELLAS να αποτελεί έναν από τους πρώτους και σημαντικότερους εξ αυτών.


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στις 30 Ιουλίου 2014 εκδόθηκε ο Νόμος Υπ’ Αριθ. 4276 που αφορά στην απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών και για πρώτη φορά τίθεται και νομοθετικά η μεταφορά αρμοδιοτήτων κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), από τον ΕΟΤ στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) το οποίο θα εκδίδει πιστοποιητικό κατάταξης για τα καταλύματα.
Με βάση αυτό θεσπίσθηκε το νομοθετικό πλαίσιο, βάσει υπουργικών αποφάσεων, ως εξής:
 • Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ΕΕΔΔ (Y.A. αρ. 21185, ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014)
 • Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων (Υ.Α. 216, ΦΕΚ 10/Β/9.1.2015).
 • Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα (Υ.Α. 219, ΦΕΚ 14/Β/12.01.2015)
 ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Οι βασικοί άξονες του νομοθετικού πλαισίου συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:
 • Ορίστηκε το ΞΕΕ (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) ως ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων και των ΕΕΔΔ ,
 • Διαπιστευμένοι φορείς από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) θα διενεργούν τις επιθεωρήσεις συμμόρφωσης και θα υποβάλλουν την τεχνική εισηγητική έκθεση στο ΞΕΕ προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό κατάταξης,
 • Το ΞΕΕ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του και να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων φορέων,
 • Στις διαδικασίες και στα χρονοδιαγράμματα που θα ακολουθούνται από όλους τους ενδιαφερόμενους για την κατάταξη των καταλυμάτων,
 • Στα κριτήρια κατάταξης και το σύστημα αξιολόγησης και βαθμολόγησής τους

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Επικεντρώνοντας στις απαιτήσεις για τους διαπιστευμένους φορείς, επιγραμματικά ισχύουν τα παρακάτω:
 • Η διαπίστευση των φορέων ελέγχου βασίζεται στο πρότυπο ISO 17065:2012 το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών,
 • Συστατικά στοιχεία της διαπίστευσης των φορέων αποτελούν η τεχνική επάρκεια του φορέα και των αξιολογητών, καθώς και η αμεροληψία και η ανεξαρτησία τους,
 • Το ειδικό πλαίσιο των απαιτήσεων εφαρμογής των διαδικασιών της αξιολόγησης των κριτηρίων, έτσι όπως διαμορφώνεται μέσα από τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΞΕΕ και του ΕΣΥΔ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τέλος επισκοπώντας τα δεδομένα που αφορούν στα κριτήρια αξιολόγησης, διακρίνονται τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:
 • Τα κριτήρια χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ανάλογα με την κατηγορία κατάταξης και το είδος του καταλύματος που αξιολογείται, σε Υποχρεωτικά και Βαθμολογούμενα (δείτε εδώ την προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS όσον αφορά στα κριτήρια κατάταξης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων),
 • Καθορίζονται κριτήρια που αφορούν στις υποδομές των καταλυμάτων καθώς και λειτουργικά ζητήματα. Συγκεκριμένα τα αντίστοιχα κεφάλαια έτσι όπως αναπτύσσονται στις αποφάσεις έχουν ως εξής:
Ξενοδοχεία
 • Κτίριο
 • Υποδοχή / Κοινόχρηστοι χώροι
 • Δωμάτια/Διαμερίσματα
 • Εξοπλισμός Κουζίνας (όπου διατίθεται)
 • Εστίαση
 • Διασκέδαση/άθληση/ψυχαγωγία
 • Λοιπές υπηρεσίες
 • Ειδικές πιστοποιήσεις
 • Προσωπικό
 • Καθαριότητα/υγιεινή
 • Διάφορα (πχ. ιστοσελίδα, περιβαλλοντική πολιτική κ.ο.κ).    ΕΕΔΔ
 • Κτίριο/Δωμάτια
 • Εξοπλισμός δωματίου
 • Υπηρεσίες διαμονής (Υποδοχή, room service, πρωινό κ.ο.κ.)
 • Εξοπλισμός μπάνιου
 • Εξοπλισμός κουζίνας
 • Οικιακός εξοπλισμός
 • Αναψυχή
 • Διάφορα (πληροφόρηση, περιβαλλοντική πολιτική κ.ο.κ.)
Είναι φανερό λοιπόν ότι, η δομή των κριτηρίων στοχεύει στη διαμόρφωση της κατάλληλης λειτουργικής και τεχνικής υποδομής των καταλυμάτων για την παροχή της ποιοτικής παροχής του τουριστικού προϊόντος, σε απόλυτη αντιστοιχία με το επίπεδο της κατάταξης.Η TÜV AUSTRIA HELLAS χρησιμοποιώντας την εμπειρία, τις αρχές και τις αξίες της ως φορέας ελέγχου και πιστοποίησης έχει τη δυνατότητα να παρέχει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της Ελληνικής οικονομίας.
 

 • Οφέλη
Η επιλογή της TÜV AUSTRIA HELLAS για την αξιολόγηση των τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:
 • οδηγεί στην κατάταξη της επιχείρησης σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών με την υπευθυνότητα, αμεροληψία και το κύρος του οργανισμού μας
 • προσδίδει προστιθέμενη αξία στην τουριστική επιχείρηση μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα της (brandname)
 • παρέχει τη δυνατότητα Χρήσης Σήματος Αξιολόγησης το οποίο σηματοδοτεί την διαφοροποίηση, το κύρος και την ποιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης
 • προσφέρει τη δυνατότητα σε Επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου και τουριστικές μονάδες για ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (one stop shop) παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης οι οποίες περιλαμβάνουν τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO/IEC 22000:2005, ISO 14001/2004, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 καθώς και ελέγχους συμμόρφωσης σε ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, εξοπλισμό υπό πίεση, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, πισίνες, υδάτινα πάρκα, παιδότοπους και παιδικές χαρές που βρίσκονται εγκατεστημένα σε ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε απαιτούμενα σχήματα που αφορούν σε διαχείριση παραπόνων (ΙSO 10002:2014), ασφάλεια τροφίμων (HACCP Codex Alimentarius), περιβαλλοντική διαχείριση (Κανονισμός EMAS) καθώς εταιρική κοινωνική ευθύνη (ISO 26000)

 • Εμπειρία
 Η TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει επιθεωρητές και αξιολογητές με εξέχουσα τεχνογνωσία και συσσωρευμένη εμπειρία μέσω της πολυετούς δραστηριοποίησής τους στο χώρο των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και ειδικότερα μέσω των πολυάριθμων επιθεωρήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές επιχειρήσεις. Σήμερα, έχει δομήσει ένα πλήρες δίκτυο συνεργατών και αναγνωρισμένων επιθεωρητών ανά την επικράτεια, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών της, και δίνοντας προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της εμπειρίας και της γνώσης της αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις του επιθεωρούμενου καταλύματος.

 • Διαπιστεύσεις
Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. Ε.ΣΥ.Δ.:49-5) για τις υπηρεσίες Κατάταξης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων-Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και καταχωρήθηκε ως Αναγνωρισμένος Φορέας στο Διαδικτυακό Μητρώο Φορέων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Κατάταξης Καταλυμάτων.


Η TÜV AUSTRIA HELLAS ως πρωτοπόρος και ηγέτης οργανισμός πιστοποιήσεων και παροχής υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες στην Ελλάδα καθώς και σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, είναι από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. Ε.ΣΥ.Δ.:49-5) για τις υπηρεσίες Κατάταξης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων-Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων σε Κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και καταχωρήθηκε ως Αναγνωρισμένος Φορέας στο Διαδικτυακό Μητρώο Φορέων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) για τη διενέργεια επιθεωρήσεων Κατάταξης Καταλυμάτων. Για να δείτε το νέο νομοθετικό πλαίσιο, παρακαλούμε, αναζητήστε τα σχετικά ΦΕΚ που παρατίθενται στο τέλος του κειμένου.  

Η TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει επιθεωρητές και αξιολογητές με εξέχουσα τεχνογνωσία και συσσωρευμένη εμπειρία μέσω της πολυετούς δραστηριοποίησής τους στο χώρο των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων και ειδικότερα μέσω των πολυάριθμων επιθεωρήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές επιχειρήσεις. Σήμερα, έχει δομήσει ένα πλήρες δίκτυο συνεργατών και αναγνωρισμένων επιθεωρητών ανά την επικράτεια, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών της, και δίνοντας προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της εμπειρίας και της γνώσης της αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις του επιθεωρούμενου καταλύματος. Για να σας αποστείλουμε την οικονομική μας προσφορά για την επιθεώρηση κατάταξης της επιχείρησής σας πρέπει να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση και πατήστε εδώ.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS ενισχύει την εμπιστοσύνη στην τελική κατάταξη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ενοικιαζομένων – επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών μέσω της εγκυρότητας και παγκόσμιας αναγνωρισιμότητάς της, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα της (brandname). Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα Χρήσης Σήματος Αξιολόγησης το οποίο σηματοδοτεί την διαφοροποίηση, το κύρος και την ποιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (one stop shop) παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης σε Επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου και τουριστικές μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO/IEC 22000:2005, ISO 14001/2004, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 καθώς και ελέγχους συμμόρφωσης σε ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, εξοπλισμό υπό πίεση, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, πισίνες, υδάτινα πάρκα, παιδότοπους και παιδικές χαρές που βρίσκονται εγκατεστημένα σε ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε απαιτούμενα σχήματα που αφορούν σε διαχείριση παραπόνων (ΙSO 10002:2014), ασφάλεια τροφίμων (HACCP Codex Alimentarius), περιβαλλοντική διαχείριση (Κανονισμός EMAS), καθώς και σε εταιρική κοινωνική ευθύνη (ISO 26000).
Για να δείτε το ενημερωτικό μας φυλλάδιο για τις υπηρεσίες επιθεώρησης και κατάταξης καταλυμάτων πατήστε εδώ.Το γραφείο μας είναι Συνεργάτης της TÜV AUSTRIA HELLAS και σας καθοδηγεί υπεύθυνα σε κάθε στάδιο αναβάθμισης και πιστοποίησης της επιχείρησης σας με την εγγύηση της TÜV AUSTRIA HELLAS.

πληροφορίες: τηλ: 2645025615 / κιν: 6937066045 / mail: realarchitects[at]gmail.com